Znaczenie bezpieczenstwa w funkcjonowaniu organizacji - PORTAL CX-CEM

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaczenie bezpieczenstwa w funkcjonowaniu organizacji


Nowoczesne organizacje  funkcjonujące na styku technologii, psychologii, finansów borykają się coraz bardziej z problemami zapewnienia bezpieczeństwa, w różnych jego aspektach.
Także uwarunkowania formalno-prawne narzucają stosowanie i respektowanie zasad oraz  regulacji, bez których firma na rynku szybko zostanie zmarginalizowana.
Bezpieczeństwo można podzielić na następujące podkategorie:
- bezpieczeństwo informatyczne
- bezpieczeństwo bazodanowe i bazo-wiedzowe
- bhp i bezpieczeństwo p.poż
- bezpieczeństwo personalne (ludzkie, osobiste)
- bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne pracowników i zespołów pracowniczych
- bezpieczeństwo finansowe
- bezpieczeństwo formalno-prawne
Każdy z tych podobszarów wymaga przygotowania regulacji i ich przestrzegania. Żaden z nich nie powinien spędzać przysłowiowego „snu z powiek” pracowników. Definicja wewnętrzna terminu bezpieczeństwo powinna być jednoznaczna, prosta i powszechnie zrozumiała oraz powinna mieć postać trwałą i odtwarzalną (zapisana w dokumentach wewnętrznych firmy).
Model działania organizacji
Model działania organizacji
Panel menedzera
Panel pracownika
Narzędziownia
Środowisko CXM
Organizacje branzowe
Organizacje regionalne i lokalne
Standardy działania
Jednostki opiniotwórcze
Konskursy branżowe
Media branżowe
Systemy WFM
Systemy Contact Center
Systemy autonomiczne
Robotyzacja działań
Wydawnictwa CCMS, AD 2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego