tradycyjne - PORTAL CX-CEM

Przejdź do treści

Menu główne:

tradycyjne

AKTUALNOSCI > SZKOLENIA
Szkolenia tradycyjne, to tryb pracy z uczestnikami w formule kontaktu bezpośredniego, na wydzielonej, odseparowanej od wpływu czynników zewnętrznych powierzchni do przeprowadzania szkoleń tego typu.
Podstawowymi formami szkolenia są:
· wykład
· pogadanka
· prezentacja
· dyskusja
· ćwiczenia indywidualne
· ćwiczenia zespołowe
· testy i ankiety
· analiza procesu i/lub procedury
· omówienie FAQ
· rywalizacja
· tworzenie dokumentacji
Szkolenia tradycyjne, to najczęstsza forma edukacyjna, relatywnie łatwa do przygotowania i przeprowadzenia. Osobami prowadzącymi/moderującymi przebieg tego typu szkolenia może być pracownik działu szkoleń z odpowiednim stażem, postępujący według przyjętego uprzednio scenariusza lub trener zewnętrzny, specjalizujący się w konkretnym obszarze rozważań i prezentujący sobą zdecydowanie wyższy poziom doświadczenia i wiedzy niż pracownik etatowy.

Niewątpliwa zaletą przeprowadzania tego typu szkoleń jest niski koszt ich przygotowania i przeprowadzenia. Wadą, która często im towarzyszy jest bardzo nierównomierne przyswojenie treści i zakresu szkolenia przez jego uczestników.  
W zasadzie każde szkolenie tego typu powinno zakończyć się testem, pozwalającym określić poziom przyswojonej i przećwiczonej wiedzy i umiejętności. Inną wadą jest skupianie w czasie działań szkoleniowych, wobec osób o różnych kompetencjach i kwalifikacjach, skutkujące niewłaściwa motywacja ich uczestników.

Dodatkowa korzyścią płynąca wprost z organizacji szkoleń tego typu jest możliwość zastosowania wielu elementów integracyjnych, wpływających po szkoleniu na relacje pomiędzy jego uczestnikami.
Czasami jest tak, ze szkolenie poświęcone jakiemuś zagadnieniu merytorycznemu jest jedynie pretekstem do tego, by zintegrować i skalibrować zespól zadaniowy. A jeszcze innym jest możliwość (z której korzysta się raczej bardzo rzadko) przerwania szkolenia i skierowania jego uczestników do działań doraźnych, wymagających natychmiastowej interwencji.
Panel menedzera
Panel pracownika
Narzędziownia
Środowisko CXM
Organizacje branzowe
Organizacje regionalne i lokalne
Standardy działania
Jednostki opiniotwórcze
Konskursy branżowe
Media branżowe
Systemy WFM
Systemy Contact Center
Systemy autonomiczne
Robotyzacja działań
Wydawnictwa CCMS, AD 2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego