Kształt i charakter modelu organizacji - PORTAL CX-CEM

Przejdź do treści

Menu główne:

Kształt i charakter modelu organizacji

PANEL MENEDZERA > Model funkcjonaowania organizacji
 
Model organizacji , w kontekście jej struktury, jest umownym uporządkowaniem zależności, podległości  i funkcjonalności. Tam gdzie mamy z zarzadzaniem procesowym, w zasadzie nie ma problemów organizacyjnymi. Te pojawiają się kiedy do gry wkraczają zależności poziome. Kto jest partnerem, kto usługodawcą, kto decydentem i w jakim zakresie. A to wszystko determinuje później jakość późniejszej, wykonywanej pracy.

 
Sam graf struktury  jest przybliżonym obrazem  uzgodnionego modelu. Nie jest modelem , jest przybliżonym jego obrazem, a to oznacza, ze struktura musi być uzupełniona o interpretację . Pamiętać należy tez o , że bez opisu procesów funkcjonujących w firmie, a nawiązujących do struktury, nie można precyzyjnie ustalić właśnie wielu zależności.
 
To menedżerowie i dyrektorzy ustalają model organizacji , w zakresie który dotyczy ich samych. I co jest ważne, może on się zmieniać w czasie. Dlatego tak ważne jest precyzyjne opisanie  i zatwierdzenie opisanych założeń przez wszystkie strony współdziałania. Brak tych zapisów lub brak ich właściwego zatwierdzenia i wdrożenia powoduje najczęściej duże kłopoty dotyczące właściwej współpracy w firmie.
Panel menedzera
Panel pracownika
Narzędziownia
Środowisko CXM
Organizacje branzowe
Organizacje regionalne i lokalne
Standardy działania
Jednostki opiniotwórcze
Konskursy branżowe
Media branżowe
Systemy WFM
Systemy Contact Center
Systemy autonomiczne
Robotyzacja działań
Wydawnictwa CCMS, AD 2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego