Koniecznosc okreslania celow - PORTAL CX-CEM

Przejdź do treści

Menu główne:

Koniecznosc okreslania celow

PANEL MENEDZERA > Wyznaczanie celow dla calej struktury

Podstawą każdego nawigowania, czyli przemieszczania się w obranym z góry kierunku jest wcześniejsze określanie istoty i treści celu. Skuteczność działania firmy, również w bardzo dużym stopniu zdeterminowana jest precyzją określania celów jej działania.

Celowość określić można na dwa sposoby: sposób jakościowy i sposób ilościowy. Ten pierwszy służy tradycyjnie do monitorowania poziomu świadczonych usług, choć pojawienie się metod porównawczych pozwala bardzo często także na jednoznaczne wartościowanie i określanie kierunku czy też tendencji w sposób skokowy (lepiej, gorzej, szybciej, wolniej). Metody ilościowe natomiast wykorzystywane są najczęściej  w ujęciu dynamicznym, by móc weryfikować to, na  ile sposób działania staje się bardziej lub mniej doskonały i czy chwilowe zmiany są czy nie są przejawem zarysowanej tendencji.
Dobre firmy, zarządzane w nowoczesny sposób, same zawczasu ustalają jak należy rozumieć termin jakości celów w organizacji. I to, w odniesieniu do poszczególnych składowych, w strukturze organizacji.
Tam gdzie celowość działań nie jest zdefiniowana, staje się ona nieustannym powodem nieporozumień, kłótni i pretensji, zwłaszcza na linii zwierzchnik-podwładny.

Brak jasnego zdefiniowania znaczenia i zakresu pojęcia „cel” w jednostkach organizacyjnych, to najczęstsza przyczyna nieporozumień pomiędzy oczekiwaniami zwierzchników i postrzeganej ułomności w działaniach pracowników, na ich stanowiskach pracy.
Panel menedzera
Panel pracownika
Narzędziownia
Środowisko CXM
Organizacje branzowe
Organizacje regionalne i lokalne
Standardy działania
Jednostki opiniotwórcze
Konskursy branżowe
Media branżowe
Systemy WFM
Systemy Contact Center
Systemy autonomiczne
Robotyzacja działań
Wydawnictwa CCMS, AD 2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego