CENTRUM WSPARCIA MENEDZERA

Przejdź do treści

Menu główne:

wydawnictwa ccms 2020
EKSPERCKI
JAK ZARZĄDZAĆ OBSŁUGĄ KLIENTA
PORTAL
-ciągłe dylematy menedżera
a
Przełacz na
Obszar klubowy (*)
Przełacz na
Kącik prawny
Przełacz na
Moduł szkoleniowy
NATYCHMIASTOWOŚĆ
NATYCHMIASTOWOSC
CELOWOŚĆ
WSZECHSTRONNOŚĆ
WSZECHSTRONNOŚĆ NARZĘDZI
POWSZECHNOŚĆ
Pobierz ostatni
Biuletyn BOK
Przełacz na:
Zasoby biblioteczne
Podstawowe problemy menedżerów w ich codziennej pracy powodują brak możliwości osiągania właściwych rezultatów. Zwykle jest to zagadnienie złożone, nie odnoszące się tylko do jednego parametru, a system powiązanych ze sobą zależności.  Aby móc temu zaradzić należy przede wszystkim zrozumieć występujące zjawiska.
OBIEKTYWIZM
ETYKA
SKUTECZNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ
Podstawowe problemy menedżerów w ich codziennej pracy powodują brak możliwości osiągania właciwych rezultatów. Zwykle jest to zagadnienie złożone, nie odnoszące się tylko do jednego parametru, a system powiązanych ze sobą zależności.  Aby móc temu zaradzić należy przede wszystkim zrozumieć występujące zjawiska.
a

Współcześnie, stosunkowo łatwo można zauważyć, że zarządzanie nie ma wyłącznie jednego oblicza.
To właśnie różnorodne predyspozycje osobowe określają rozmaitość stylów działania,
a otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne  firmy sprawiają, że wyłącznie własciwe dopasowanie
osób, narzędzi, metod działania pozwalają osiagać trwały sukces. Podstawowe kryteria działania
zawsze muszą z góry zostać określone, przez zespół faktycznie zarządzający firmą
Bez tego, skazani jesteśmy na, tak bardzo rozpowszechnione dzisiaj, zarządzanie poprzez chaos
.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego